CRÉIXER petits i grans

Et comprenc

És la capacitat de posar-se al lloc de l’altre: comprendre allò que està vivint i sentint.

I no inclou coincidir amb els seus sentiments. En aquest cas estaríem parlant de simpatia.

Si al teu fill i a tu us agrada anar de vacances amb els avis, estareu els dos molt il·lusionats de camí a casa seva, i vostè estarà sentint simpatia amb els sentiments del seu fill. En canvi, quan el seu fill sent una il·lusió semblant per anar el parc és possible que vosté no senti simpatia, però si empatia. No experimenta la mateixa il·lusió que ell però pot entendre el seu sentiment.

L’empatia és molt valuosa per oferir al nen seguretat, confiança i una bona autoestima.

I és la base de comportaments prosocials com ara ajudar, cooperar, compartir, o donar quan la voluntat per fer-ho neix d’un mateix.

Bibliografia:

Spinrad, T., Gal, D. Fostering prosocial behavior and empathy in young children. Current Opinion in Psycology 2018, 20:40–44.

Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis.