CRÉIXER petits i grans

Intel·ligència emocional és salut mental

T’agraden algunes de les qualitats que has vist en l’apartat anterior ? Són habilitats i competències de les persones amb intel·ligència emocional.

I… bones notícies!

La intel·ligència emocional aporta major salut mental, psicosomàtica i física.

així que ens hem enfocat en la direcció de la salut emocional 😀

Ser capaç de reconèixer i gestionar les emocions es relaciona amb menys problemes emocionals i de comportament.

  • menys estrès
  • menys símptomes depressius
  • menys comportaments suïcida
  • menys trastorn d’ansietat
  • menys conductes d’addició
  • menor violència
  • milloria de les relacions socials
  • èxit acadèmic i professional

La criança que t’expliquem treballa el el món emocional des de casa, que és on s’estableixen les primeres relacions i on l’infant ha de trobar la seguretat emocional per créixer.

Acompanya al teu fill a descobrir què són les emocions, per què serveixen, com les pot anomenar i gestionar adequadament.

I saps com fer-ho? És clar que pots fer-ho a través de contes, manualitats, titelles… el joc és una gran manera d’aprendre! Però tingues present que la principal forma de créixer del teu fill, en especial si té de 0 a 3 anys, és observant-te i imitant-te.

Per això aprofitar el motor de la pater- maternitat per créixer a la vegada que ho fan els nostres fills és tant important.

Recorda però que sabem que les exigències en la nostra societat són ja molt elevades. No pretenem aclaparar amb massa informació, escull el que pugui encaixar a la teva llar i avança al teu ritme.

Bibliografia:

Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis.

Blewitt, C., Fuller-Tyszkiewicz, M., Nolan, A., Bergmeier, H., Vicary, D., Huang, T… Skouteris, H. (2018). Social and Emotional Learning Associated With Universal Curriculum-Based Interventions in Early Childhood Education and Care Centers. JAMA Network Open, 1(8), p.

Elias,M., Tobias.S i Friedlander, B. (1999). Educar con intel·ligència emocional. Barcelona: Penguin Random House Group Editorial.e185727.

Keefer, V., Saklofske, J. i Parker,D.A. (2008). Emotional Intelligence, Stress and Health: When the Going Gets Tough, the Tough turns to Emotions. En L. Dacre Pool, P. Qualter (ed.), An introduction to Emotional Intelligence (pp. 161-183). Chichester (UK): Wiley & So.

Martins, A., Ramalho, N. i Morin, E.  (2010). A comprehensive meta-analysis of the relationship between Emotional Intelligence and health. Personality and Individual Differences, 49(6), pp. 554–564.

Piqueras, J.A., Salvador, M., Soto-Sanz, V., Mira, F. i Pérez-González, J.C. (2020). Strengths Against Psychopathology in Adolescents: Ratifying the Robust Buffer Role of Trait Emotional Intelligence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3),  804.

Resurrección, D.M., Salguero, J.M., i Ruiz-Aranda, D. (2014). Emotional intelligence and psychological maladjustment in adolescence: A systematic review. Journal of Adolescence, 37(4), pp. 461–472.