CRÉIXER petits i grans

El que t’ajudarà de la neurociència II

Malgrat sé que simplifico molt i continua havent certa discussió sobre el tema, ens pot ajudar entendre el cervell en 3 parts:

  • La primitiva (tronc cerebral): regulat per la set, la gana, la son… respon a les necessitats primàries de supervivència de tot animal de forma instintiva. Quan s’activa el “cervell primitiu” és realment molt difícil fer servir la raó. Que et passa quan sents molta urgència per fer pipí i estàs en una reunió? La teva capacitat de posar atenció en la reunió desapareix!

  • L’emocional (el sistema límbic): Genera emocions enfront alguns estímuls. Si l’estímul és prou intens i no hi ha la part racional del cervell en marxa fàcilment es produeix una tempesta emocional1 que ens pot impulsar a fer coses sense pensar-hi i poc beneficioses. Trencar un objecte, donar un cop de puny a la paret, insultar, prendre decisions de forma impulsiva,… son actes que poden aparèixer en les tempestes emocionals.
  • El racional (neocòrtex): La part del cervell situada rere el front (lòbul prefrontal) es dedica a organitzar, classificar, prioritzar, avaluar idees i decidir el que més ens convé. Aquesta part permet també regular la intensitat de les emocions (sistema límbic) i escollir fer el més apropiat, el que forma part de la gestió emocional.

Les tres parts són magnífiques i imprescindibles per una vida plena

Segur que tens clar que el teu fill té ben desenvolupades les dues primeres parts: la primitiva i l’emocional. Deixa ben clar quan té gana, sed o son, i és capaç de sentir emocions i expressar-les naturalitat!

Ara ve el més important.

La part racional que regula les emocions no es desenvolupa per complet fins els 25-30 anys. Dels 0 a 6 anys just comença a fer els primers passos!

Per això el teu fill menor de 3 anys pot viure tempestes emocionals de forma freqüent i tenir veritables dificultats de gestionar-les com ens agradaria fer-ho els adults. Expressen intensament i de forma ràpidament canviant les emocions que viuen, tant siguin agradables com desagradables.

Parlarem més endavant de com gestionar rabietes, però et volem fer saber que per naturalesa humana són normals i esperable que apareguin sobre els 18-24 mesos fins els 3-4 anys.

Tens fills majors d’aquesta edat? És probable que hagis notat un agradable canvi. A partir dels 3-4 anys, la part racional que frena el sistema emocional comença a fer-se més notòria, pel que les tempestes emocionals són menys freqüents i intenses.

Bibliografia:

1. Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

Jódar- Vicente, M.  (2004). Funciones cognitivas del lóbulo frontal. Rev Neurol, 39(2), pp. 178–182.

Bilbao, A. (2015). El cerebro del niño explicado a los padres. Barcelona: Plataforma editorial.