CRÉIXER petits i grans

El missatge rere l’emoció

Què s’amaga rere el seu somriure o plor?

Les emocions son potents eines de comunicació. Des del naixement necessitem sobreviure, i ho aconseguim comunicant a la mare allò que necessitem a través de l’expressió emocional.

A continuació t’explicaré què et vol dir el teu petit amb les seves emocions. Probablement desxifrar el codi emocional és una de les millors coses que pots fer com a mare o pare.

Com veuràs no hi ha mai mala intencionalitat en les emocions d’un infant. Responen a una necessitat. Volem també enderrocar el mite que els nens ploren sense motiu. Sempre hi ha un motiu, encara que l’adult pugui no comprendre’l o no estar-hi d’acord.

Alegria. En els més petits pot ser més fàcil identificar l’interès

“M’agrada, continua!”
“Deixa’m descobrir el món”

Malestar: ira, tristesa o por indistintament fins 2-5 mesos

“Deixa de fer això que no m’agrada”
“Tinc un problema, ajuda’m”

Ira

“M’estic defensant”
“Ho vull aconseguir”
“Canvia ja això que no m’agrada”

Tristesa

“Necessito que estiguis amb mi”
“Necessito canviar d’objectiu”

Por

“Protegeix-me”

Fàstic

“Això em pot fer mal, no ho vull provar”

Sorpresa

“Atenció! Necessito descobrir si això és bo o dolent per mi”


Els missatges rere les emocions que sentim els adults són molt similars. Descobrir quina funció tenen les emocions pot ajudar a entendre’ns i gestionar-les adequadament.

Basat en la Classificació de les emocions de Bisquerra:

Emocions positives (agradables)

Reforçar l’èxit
Impulsar a aprendre noves habilitats
Afrontar els reptes
Iniciar o mantenir una relació social satisfactòria


Sentir atracció cap a una persona per a:
cuidar-la
assegurar la supervivència de la humanitat


Sentir motivació per gaudir de la vida
Preservar la humanitat

Emocions negatives (desagradables)

Reflexionar
Buscar sol·lucions, nous plans


Buscar un objectiu fermament
Modificar la conducta d’una altra persona


Fugir davant un perill
real i imminent


Estar en vigilància
Fugir o reflexionar davant la
suposició d’un perill (no real o no imminent)


Rebutjar una substància en mal estat


Rebutjar conductes
que perjudiquen al grup

Emocions ambigües

Afrontar una situació inesperada, sigui agradable o desagradable

Bibliografia:

Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis.

Ortiz, M.J. (2005). El desarrollo emocional. En F. López, I. Etxebarria, M.J, Fuentes. i J.M. Ortiz (ed.), Desarrollo afectivo y social (pp. 95-121) Madrid: Pirámide.