CRÉIXER petits i grans

L’educació més saludable

Hi ha diversos tipus d’estils educacionals i no tots promouen la salut emocional.

Per vetllar per las salut emocional i mental del teu fill et proposem una criança:

  • Respectuosa sempre amb el nen, l’adult i l’entorn.
  • Que transcorre enmig de la rigidesa de l’autoritarisme i el descontrol de la permissivitat.

Aquest estil de criança1 conté sempre i a la vegada dos aspectes claus i imprescindibles:

AMOR (incondicional)

+

LÍMITS (establerts respectuosament)

És un equilibri on hi és present l’amabilitat (amor) i la fermesa (límits) a la vegada, el que promou una bona autoestima, l’autocontrol, el desenvolupament de les habilitats socials i l’autonomia emocional, entre altres.

Què passa si l’amor no va acompanyat de fermesa, si aquesta va sense amabilitat o no hi ha ni amor ni límits?

Aquí tens 5 principis breus per aplicar a casa:

1.Cuida la relació amb el teu fill: influeix en gran mesura en el desenvolupament socio-emocional futur. Dedica-li temps.

2.Busca conèixer-lo diàriament: Els infants no són adults en petit. El seu cervell està en construcció a un ritme vertiginós, arribant al nombre de connexions màxim sobre els 3 anys de vida. Són canvi continuo. La seva lectura del món és ben diferent a les dels adults, i també ho són les seves motivacions, expectatives i els motius de les seves conductes.

3.Mostra-li amor incondicional, empatia i respecte, independentment del que faci o senti. D’aquesta manera li serà més fàcil al teu fill corregir les conductes inapropiades, a la vegada que cuides la seva salut.

4.No deixis passar les conductes inapropiades, però recorda mostrar-li el camí apropiat sempre amb amabilitat i respecte.

5.Rebutja completament la violència: El càstig físic o psíquic cap al seu fill, com cridar, insultar, humiliar, ridiculitzar, comparar amb els altres,… danyen el desenvolupament cerebral i poden perjudicar greument la seva salut emocional.

1. Estil de criança democràtic, s’explica des de diferents basants en l’educació emocional a la família, en la criança emocionalment intel·ligent de Elias, Tobias y Friedlander (1999) i en la disciplina positiva (Nelsen, 2001 ).

Bibliografia:

Bilbao, A. (2015). El cerebro del niño explicado a los padres. Barcelona: Plataforma editorial.

Elias,M., Tobias.S i Friedlander, B. (1999). Educar con intel·ligència emocional. Barcelona: Penguin Random House Group Editorial.

Garrido,M.J. (2017). Etnopediatria: Infancia, biología y cultura. OB STARE: Tenerife.

López- Cassà, È. (2019). Educar las emociones en la infancia (de 0 a 6 años). Madrid: Wolters-Kluwer.

Palacios, J. (2005). La familia y su papel en el desarrollo afectivo y social. En López, I. Etxebarria, M.J, Fuentes. i J.M. Ortiz (ed.), Desarrollo afectivo y social (pp: 267-281). Madrid: Pirámide.

Nelsen,J., Erwin, C., Ann Duffy,R. (2014). Disciplina positiva para preescolares. Ediciones Omega: Barcelona.