CRÉIXER petits i grans

Necessito ajuda?

Si en les últimes 2 setmanes predominantment:

 • Has tingut poc interès o plaer en fer coses
 • Has sentit rebuig cap al seu fill/a
 • Has sentit nerviosisme, ansietat, alteració o intranquil·litat
 • T’has sentit enfadat/da o irritat/da
 • No has pogut deixar de preocupar
 • Has tingut dificultat per relaxar-se
 • Has sentit por de que succeís alguna cosa terrible

Si compleixes alguna d’aquestes opcions pot ser que no et trobis bé emocionalment i necessitis ajuda professional. Et recomanem que ho comentis al teu metge de capçalera. Algunes eines que proposem a CRÉIXER poden ser-te d’utilitat, però no substitueixen l’atenció mèdica personalitzada.

Necessita ajuda el meu fill/a?

El desenvolupament socio-emocional d’un nen requereix una valoració global per part d’un professional.

Tingues present consultar al seu pediatra si el seu fill:

 • Té reaccions emocionals intenses
 • Es mostra predominantment irritable
 • Té una agressivitat excessiva cap als altres nens
 • Es mostra pessimista o amb estat d’ànim trist
 • Mostra lentitud en adaptar-se als canvis d’hàbit
 • Aïllament excessiu

 • Als 2 mesos: no es tranquil·litza en els braços ni amb la veu de la mare. No intercanvia la mirada amb la mare.
 • Als 6 mesos: ítems esmentats anteriorment o no agafa objectes, no busca l’origen del soroll, no emet sons, té reaccions inadequades davant la separació (agressivitat, negativa a ser consolat) o mostra passivitat cap als cuidadors
 • Als 9 mesos: ítems esmentats anteriorment o no manipula objectes
 • Als 12 mesos: ítems esmentats anteriorment o manca d’interès per descobrir l’entorn, no juga o juga de forma repetitiva, no senyala amb el dit índex.
 • Als 18 mesos: ítems esmentats anteriorment o no diu cap paraula amb significat, senyala parts del cos, no construeix torres de 2 cubs, no fa joc d’imitació, manca d’interès per altres nens
 • Als 2 anys: ítems esmentats anteriorment o no obeeix ordres senzilles. No col·labora a vestir-se. No fa gargots. Absència d’atenció.
 • Als 3 anys: ítems esmentats anteriorment o es mostra desorganitzat. Absència de joc simbòlic. No entén instruccions simples. No es concentra en absolut.

En cas de dubte consulta al teu pediatra.

Bibliografia:

Protocolos clínicos (2010). Associación Española de Psiquiatria del Niño y el Adolescente. Siglo: Madrid.

Gestió emocional (2020). Generalitat de Catalunya. Recuperat de: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/gestio-de-les-emocions/gestioemocional.cat/