CRÉIXER petits i grans

El que t’ajudarà de la neurociència I

Una altra cosa que et pot ajudar a sentir més empatia amb el teu fill, en especial en els moments de molta expressió emocional, com les rabietes, és conèixer uns senzills fonaments de neurociència. No t’has de convertir en neurocientífic; prometo explicar-te les bases de forma breu i senzilla.

Dels 0 a 3 anys es creen les principals connexions cerebrals (circuits neuronals) sobre els que desprès es construeixen d’altres més específics. Aquests primers circuits neuronals sobre la forma com entendre i reaccionar en el món són modificables, però és més fàcil construir uns ferms fonaments des del principi que refer-los més endavant!

Les persones amb més número de connexions neuronals tenen vora 3 anys!

Aleshores s’inicia un procés de “poda” en que desapareixen els circuits menys usats i es mantenen i reforcen els més usats, que no tenen perquè ser els més importants.

El període de 0 a 6 anys és d’or

És més fàcil, requereix menys esforços i temps assentar unes bases saludables en la gestió de les emocions en aquesta edat que haver de retocar circuits neuronals a l’edat adulta.

Bibliografia:

            The Center on the Developing Child at Harvard University (2015). La ciencia del desarrollo infantil temprano. Recuperat de https://developingchild.harvard.edu/