CRÉIXER petits i grans

Encoratja! Tinc un ajudant a casa

Cal recordar que en la pimera infància el seu fill aprèn principalment de la imitació i experimentant. Involucrar-lo en les feines domèstiques és una bona manera de transmetre confiança, generar emocions positives i cuidar la seva autonomia i autoestima.

Qui porta el bolquer a les escombraries a casa? Qui omple la rentadora amb la roba bruta? Impliqui i acompanyi el petit mentre li dóna autonomia.

Permeti-li també escollir entre dues opcions concretes (entre dues fruites, o dues peces de roba per vestir-se,…).