CRÉIXER petits i grans

Buscant salut i benestar

Gestionar les emocions significa regular la seva intensitat i duració, i poder decidir què fer amb elles.

És el contrari de la reacció emocional que es genera quan ens veiem arrossegats per una tempesta emocional.

La gestió emocional és una gran estratègia per sentir-nos millor, poder gaudir més plenament de la pa-maternitat i gaudir d’una millor salut física, emocional i mental.

Amb això no vull dir que hagis de renunciar sempre a la reacció emocional: recorda que reaccionar si el teu fill està a punt de ser atropellat és el millor que pots fer! Davant perills o amenaces reals reacciona!

Però fer-ho quan tira el got d’aigua a terra, pinta una paret, o pega al seu germà pot ser perjudicial en el seu aprenentatge, allunyar-vos dels vostres objectius com a família i posar traves a la relació que vols amb ell.

I, com es gestionen les emocions?